1

Zawiesie pasowe 2 – cięgnowe

Zawiesia pasowe 2 – cięgnowe:
• spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
• posiadają współczynnik bezpieczeństwa 7:1
• posiadają tabliczkę znamionową oraz wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, udźwigiem, nr fabrycznym , rokiem produkcji, długością, znakiem CE  oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Kategoria:

Opis produktu

21342 32132121431242

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Temat
Wiadomość