001

Zawiesie pasowe typu A ( jednorazowe )

Zawiesia pasowe o obwodzie zamkniętym typu A (jednorazowe) :
• spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
• posiadają współczynnik bezpieczeństwa 5:1
• posiadają tabliczkę znamionową oraz wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, udźwigiem, nr fabrycznym , rokiem produkcji, długością, znakiem CE  oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym

Kategoria:

Opis produktu

23444

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Temat
Wiadomość