1

Zawiesie pasowe typu B-4

Zawiesia pasowe czterowarstwowe zakończone pętlami typu B-4:
• spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
• posiadają współczynnik bezpieczeństwa 7:1
• posiadają wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, udźwigiem, typem, nr fabrycznym , rokiem produkcji, długością, znakiem  CE  oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Kategoria:

Opis produktu

53 779

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Temat
Wiadomość