Posted on

BADANIA, KONTROLE I NAPRAWY ZAWIESI

 • kontrole wizualne zawiesi linowych wg. PN-EN 13414
 • kontrole wizualne zawiesi łańcuchowych wg. PN-EN 818-4
 • kontrole wizualne zawiesi pasowych wg. PN-EN 1492-1
 • kontrole wizualne zawiesi wężowych wg. PN-EN 1492-2
 • kontrole wizualne zawiesi kombinowanych
 • badania na mikropęknięcia zawiesi łańcuchowych
 • badania wytrzymałościowe zawiesi
 • obciążenia próbne zawiesi
 • naprawy zawiesi
 • Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji.Obsługi i Konserwacji.
  Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, podejmiemy się ich naprawy!

 • Kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami
 •         - PN-EN 13414-1+A2:2009 Zawiesia z lin stalowych
          - PN-91/M-84701 Zawiesia łańcuchowe

 • Kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie.
 • Zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym.
 • Po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.
 • Zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli.
 • Do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.
 • Posted on

  BADANIA, KONTROLE I NAPRAWY WCIĄGNIKÓW

  BADANIA, KONTROLE I NAPRAWY WCIĄGNIKÓW

 • przeglądy mechanizmu i korpusu
 • konserwacje
 • obciążenia dynamiczne
 • naprawy wciągników
 • Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji.Obsługi i Konserwacji.

  Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, podejmiemy się ich naprawy!

 • Kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami
 •         - PN-EN 13414-1+A2:2009 Zawiesia z lin stalowych
          - PN-91/M-84701 Zawiesia łańcuchowe

 • Kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie.
 • Zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym.
 • Po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.
 • Zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli.
 • Do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.
 • Imię i Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Temat
  Wiadomość

  Posted on

  ZACISKANIE LIN STALOWYCH

  Świadczymy usługi w zakresie zaciskania lin stalowych:

 • zaciskanie lin wg. PN-EN 13411-3 w średnicach od 2 do 36 mm
 • lin z rdzeniem organicznym
 • lin z rdzeniem stalowym
 • lin czarnych, ocynkowanych
 • lin nierdzewnych zaciskami nierdzewnymi; miedzianymi
 • zaciskanie pętli, kausz
 • usługi na materiale powierzonym i własnym
 • Imię i Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Temat
  Wiadomość

  Posted on

  Usługi  Nasza firma od lat zajmuje się wykonywaniem badań, kontroli oraz napraw zawiesi i wyciągników.

  Zajmujemy się również zaplataniem, zaciskaniem oraz zakuwaniem końcówek lin stalowych.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wykonywanych przez nas usług.

  Imię i Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Temat
  Wiadomość