• kontrole wizualne zawiesi linowych wg. PN-EN 13414
 • kontrole wizualne zawiesi łańcuchowych wg. PN-EN 818-4
 • kontrole wizualne zawiesi pasowych wg. PN-EN 1492-1
 • kontrole wizualne zawiesi wężowych wg. PN-EN 1492-2
 • kontrole wizualne zawiesi kombinowanych
 • badania na mikropęknięcia zawiesi łańcuchowych
 • badania wytrzymałościowe zawiesi
 • obciążenia próbne zawiesi
 • naprawy zawiesi
 • Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji.Obsługi i Konserwacji.
  Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, podejmiemy się ich naprawy!

 • Kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami
 •         - PN-EN 13414-1+A2:2009 Zawiesia z lin stalowych
          - PN-91/M-84701 Zawiesia łańcuchowe

 • Kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie.
 • Zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym.
 • Po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.
 • Zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli.
 • Do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.
 • Dodaj komentarz